Article

תאי הגזים: כן או לא?

תאי הגזים: כן או לא?

138 ריאות

זיכרונות ד”ר יוהן פול קרמר, רופא ממחנה אושוויץ, שנשלח למחנה זה מ -29 באוגוסט עד 18 בנובמבר 1942,הוא טוען כי לא היה תא גזים להריגת היהודים, אך מה שגרם להריגת היהודים היה  הוא חולת הטיפוס לא הגרמנים.

זיכרונותיו של ד”ר יוהן פול קרומר מצביעים על העובדה ההיסטורית שתאי הגזים משמשים כדי להרוג את מחלת טיפוס כדי להילחם במחלה הקטלנית הזו.

בנוסף לאמר לעיל, תוצאותיו המחקר של קצין מודיעין אמריקני (CI.C.) בשנת 1949 מראות את העובדה שלא היתה תעשיית שריפה או חנק גז במחנות הנאציים .

לואיס מרשלקו על הזה  אמר:

אחד הקצינים היהודים אנטי מידע אמריקאי ב -1949 לפי, מידע שהתקבל מפולנית בגן הירק של המחנה, בקנה מידה גדול, הוא התחיל לחפור ולחקור.

אך למרות כל עבודתו הכבדה והמייגעת והכסף הרב שבילה אך לא היו כלום האפר או  הגופים של היהודים.

כמובן, לא היה שום הפתעה, במיוחד, זה שאחד הכבשנים של המחנה לאחר המלחמה הקמה בשביל לצלם הקלעים של הסרט ” טחנת המוות”.

תשאיר הודעה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *