Article

קרבות מלוכלכים אסורים במשפחה!

קרבות מלוכלכים אסורים במשפחה!

291 ריאות

לפעמים, משפחותיות עם מוטיווציות שונות, כגון פחד לדחייה או חוסר מיומנויות תקשורת עם אתגר קטן וחוסר נוחות קצת

יגיעו לקרבות מלוכלכות

זוגות נמנעים מהסיבה לאי-הנוחות שלהם, ובאמצעות אמירות עוקצות, הם רוצים להראות לבעליהם שהם כועסים.

אם זוגות מודעים על ההבדלים זה לזה , הבעיות שעלולות להתרחש עבור כל הזוגות ,להם לא יקרה את אתגר הזה, ועם כל הבעיות של חיי היומיום, הם ממשיכים לטעום את  האהבה, ובטח, לעולם לא יהיו הנושאים הקטנים להפוך להנושאים הגדולים.

מה שמוביל לחוסר הבנה ו”מחלוקות מלוכלכות” הוא רק נושא פשוט מאוד, ועם כל הפשטות יש השפעה עמוקה על הישרדות וצמיחה של חיים משותפים.

לא מדבר, הבעיה העיקרית של רוב הזוגות היום, לדוגמה, כאשר הם סובלים את הנושא ואשתו שואלת: “מה קרה?” הוא אומר: “שום דבר!” שום דבר, כלומר, הרבה דברים,ברור שעצוב!

זוגות מצליחים ששעות ביום ולילה פשוט לנשום ברוח של אהבה, לא מעניין להם שום דבר אחר מלבד המילים של בן הזוג שלהם, ואחרי זמן, הם נוגעים בעומק האהבה בחייהם.

מעניין מאוד חייו של פילוסוף מוסלמי בן זמננו, טבתבאי, קראים את זה,שטבתבאי החליט לדבר עם אשתו בשעות ביום ולילה למרות שהוא בילה את כל זמנו בהוראה ובלמידה.

תוכנית מתמשכת זו הובילה לחיבה רבה מאוד ביניהם, ילד של טבתבאי אמר: האב והאימה שלי: הם היו כל כך חביב זה לזה

שחשבנו שלעולם לא היו ביניהם חילוקי דעות. הם באמת היו כמו שני חברים

תשאיר הודעה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *