Article

משבר נוכחי בעולם בספר “סדרי העולם הישנים והחדשים”

258 ריאות

הספר מבוסס על שלוש הרצאות של “נועם חומסקי” לגבי סדר העולם, במאי 1993 באוניברסיטה האמריקאית של קהיר. תוכנו כבר הורכב תודות לישיבות מחקריות, מפגשים ודיונים אישיים מאוד מאירים.
חומסקי הוא פרופסור באוניברסיטת פנסילבניה ופילולוג אמריקאי מפורסם, מראשי התנועה נגד מלחמת וייטנאם בשנות ה-60 ואחד מתיאורטיקנים בולטים ומוכרים במדעי המדינה. ההשפעות של מאבקיו הפוליטיים ניכרות בהרבה מכתביו, כולל הספר הזה.
בספר הזה, “חומסקי” בהתייחסו לאירועים במרכזי משבר בעולם של היום, כמו במזרח התיכון ובאמריקה הלטינית, מבקר בחריפות את המדיניות של מדינות הפצון, במיוחד ארה”ב, בנושאים גלובליים ואת הגישות שלהן לנושאים שונים במהלך המלחמה הקרה ואחריה. במילים אחרות, הוא משווה את המדיניות הזאת בסדר העולם הישן והחדש.
חומסקי רואה בארה”ב ובתומכיה כפורעי חוק, אלימים ושודדים.
הספר הזה כולל שלושה פרקים, בהם המחבר בוחן את הצירים העיקריים של סדר העולם הישן, דהיינו הסדר ששלט בעולם ממלחמת העולם השנייה ועד קריסת ברית המועצות, וגם מצביע על הביצוע של המזרח והמערב ועל נקודות השיתוף וההבחנה שלהם. לאחר מכן, על ידי הצגת השורות העיקריות של סדר העולם החדש, שלאחר קריסת ברית המועצות כבר עמד במרכז המדיניות של ארה”ב, מסיק כי העידן הנוכחי יזכיר את השלבים החשובים של העבר.
המלחמה הקרה וריסון האוכלוסייה, סדרי העולם החדשים, פיקוח המלחמה הקרה, הסדר הפוליטי והכלכלי, השורות העיקריות של סדר העולם החדש, חיפוש השלום ו… הם מנושאים הנחקרים בהרחבה בספר הזה.

תשאיר הודעה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *